Α. Στοιχεία (*) εθελοντή / εθελόντριας

Β. Δήλωση τομέα/ων προτίμησης

Σημείωση: Η δήλωση αυτή είναι προαιρετική, ενδεικτική και απλώς υποβοηθητική. Είναι δυνατό α) να ανατεθεί κάτι διαφορετικό ή/και β) η αρχική διευθέτηση να διαφοροποιηθεί στην πορεία.

Γ. Γενικό σχόλιο (προαιρετικό):