Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει κηρύξει σε αρχαία μνημεία ορισμένες οικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε όλο το χωριό.  Οι οικίες αυτές επιδιορθώνονται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων και την Πολεοδομία για να μην αλλοιωθεί ο αρχικός χαρακτήρας τους. Οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σεβαστούν το χαρακτήρα του αρχαίου μνημείου και να μην κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Ένα μεγάλο μέρος της δαπάνης για την αποκατάσταση αυτών των κατοικιών καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.