Αγαπητοί / τες φίλοι και φίλες,

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη κοινοποιεί ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει εγκρίνει όπως διοργανωθεί και φέτος το <Χριστουγεννιάτικο Χωριό>, στον Καλοπαναγιώτη.

Οι φετινές συνθήκες και όροι είναι πολύ απαιτητικοί και οι προσδοκίες ψηλές.

Για πληρέστερη πληροφόρηση και συζήτηση συγκαλείται συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο, στην Οικία Λαυρεντίου.

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο  ιδιαίτερα σε όποιον προτίθεται να βοηθήσει ως εθελοντής / εθελόντρια.