Ευχαρίστουμε το AlphaTV για την παρουσίαση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού μας.