10/12/2021-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού, Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής και μέρος του χωριού
13/12/2021-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού, Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής και μέρος του χωριού
15/12/2021-10.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού, Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής και μέρος του χωριού
17/12/2021-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού, Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής και μέρος του χωριού
19/12/2021-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού
21/12/2021-10.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού
26/12/2021-10.30 – Κυκλική διαδρομή στον Καλοπαναγιώτη: εκκλησίες, εργαστήρια
28/12/2021-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι Μονοπάτι της θέας
31/12/2021-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι Μονοπάτι της θέας
1/1/2022-14.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού
5/1/2022-10.30 – Πεζοπορία στο μονοπάτι του Νερού